Goede doel

Running for Missing Children Europe

Missing Children Europe is de Europese federatie voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, ze verenigt 31 organisaties in 27 landen. Het is hun missie om kinderen te beschermen tegen eender welk geweld, misbruik of verwaarlozing voortvloeiend uit hun verdwijning.

Elke twee minute wordt er een kind als vermist opgegeven in de Europese Unie. Zowel de oorzaak als het gevolg van de verdwijning omvatten soms geweld en misbruik, met inbegrip van seksuele uitbuiting. Het is de visie van Missing Children Europe dat alle kinderen zouden moeten kunnen vertrouwen op effectieve en holistische sytemen van kinderbescherming waarin alle maatregelen genomen worden om kinderen te versterken en beschermen tegen alle soorten geweld.

Child Focus is de Belgische NGO die lid is van Missing Children Europe.

Steun Missing Children Europe:

Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar onder de Belgische wetgeving inzake fiscaliteit.
Contact: info@missingchildreneurope.eu