Goede doel

Shean

Shean VZW wil meewerken aan de integratie van deze legale vluchtelingen door hen op korte-termijn onderdak te geven. We bezorgen hen een plek waar ze kracht en moed kunnen opdoen om zich in te werken in onze maatschappij.

De VZW Shean biedt hen ondersteuning aan binnen de groep en coördineert verschillende netwerken en hulpbronnen in de regio die ter beschikking staan voor de vluchteling, zoals sociale hulp, taal- en beroepsopleidingen, hulp bij het zoeken naar werk en hen inlichten waar verdere informatie kan verkregen worden. We zullen ook voorzien coaching en psychologische, spirituele en pastorale opvolging. Want het is dikwijls omwille van afschuwelijke belevenissen in hun thuisland dat ze moesten vluchten. Het is onze bedoeling hen op deze manier een springplank aan te bieden, hen te helpen zich te oriënteren en hen hoop te geven op een betere toekomst.

Steun Shean VZW :
Contact

Emile Bockstaellaan, 402
1020 Brussel
Mobile : 0486 31 04 24
Email: info@shean.co